Đào Tạo Nghề Hàn

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

I. Hàn điện
- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn điện hồ quang. Vật liệu hàn hồ quang. Kỹ thuật hàn: hàn giáp mý và kỹ thuật di chuyển điện cực, hàn các vị trí trong không gian. Kiểm tra chất lượng mối hàn điện. An toàn lao động.

II. Hàn hơi:
- Khí hàn. Vật liệu hàn hơi. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn cắt bằng khí. Kỹ thuật hàn, điều chỉnh ngọn lửa trong hàn và cắt. Các mối ghép thông dụng và kỹ thuật hàn. Kiểm tra chất lượng mối hàn hơi. An toàn lao động.

III. Hàn công nghệ cao TIG, MIG:
- Ưu điểm của hàn công nghệ cao: hàn nhôm đồng, sắt, magiê, nikel, và các hợp kim. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách đấu nối, cách kiểm tra máy hàn TIG, MIG.Thao tác kỹ thuật hàn công nghệ cao. Kiểm tra chất lượng mối hàn. An toàn lao động.
 
NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ HÀN HỆ SƠ CẤP THỢ HÀN
- Những kiến thức cơ bản khí hàn
- Vận hành và sử dụng trang thiết bị hàn
- Biết được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và sửa chữa một số hư hỏng nhỏ của máy hàn điện xoay chiều, một chiều
- Biết vận hành và sử dụng trang thiết bị hàn quang tay 
- Biết được cấu tạo, nguyên lý hoạt động v sửa chữa một số hư hỏng nhỏ của máy hàn điện xoay chiều và một chiều.
- Gia công chi tiết và hàn được những mối hàn
- Thao tác đúng qui trình kỹ thuật đánh giá được chất lượng sản phẩm.

IV. HỒ SƠ HỌC CHỨNG CHỈ NGHỀ HÀN HỆ SƠ CẤP GỒM CÓ:

- 01 bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân
- 02 ảnh màu cỡ 3x4

- ...

V. THỜI GIAN HỌC VÀ TUYỂN SINH: Liên tục mở các khóa đào tạo nghề thợ hàn. Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.

VI. CHỨNG CHỈ: Kết thúc khóa học, Các học viên hoàn thành được cấp chứng chỉ nghề hàn hệ sơ cấp nghề theo quy định của Bộ Lao Động thương binh và xã hội có giá trị trên toàn quốc.

0937173232

ZALO